Viktor Kolář * 1941  
     
  Narozen v Ostravě . Otec – původem ze Sviadnova u Frýdku-Místku – vyrůstal od svých tří let po boku matky. Později navštěvoval církevní gymnázium, utekl z něj a jako čtrnáctiletý pracoval v ocelárnách. Později se stal fotografem a filmařem samoukem , poté i majitelem obchodu s fotografickými potřebami a fotografického studia. Matka – původem z vesnice Dolní Dubnany/ v nedalekých Dukovanech stojí jaderná elektrárna / měla devět sourozenců. Počátkem 3O.let odešla za bratrem do Ostravy, kde již zůstala. Vyrůstal s pěti sourozenci. Osobní radost mu přinášejí prázdninové pobyty v Dolních Dubnanech. Vedle podnětů z této „rajské končiny“ je to prostředí Ostravy, které se stávají podhoubím jeho pozdějšího fotografování.  
     
     
1954 Jako třináctiletý začíná pod vedením otce dělat první fotografie  
1956 - 67

Poprvé se setkává s dílem Henriho Cartier-Bressona

 
1959 Dochází do Fotoklubu Vítkovice, přátelí se Karlem Kaniou a dr.Jandou, objevuje fotografie Bruce Davidsona. Pracuje ve Vítkovických železárnách  
1960 - 64 Studuje Pedagogický Institut v Ostravě  
1964 Na první samostatné výstavě vystavuje šedesát fotografií.  
1964 - 68

Učí na základní škole, posléze absolvuje vojenskou službu. Stává se knihovníkem a rozhoduje věnovat se plně fotografii

 
1967 Setkává se s Annou a Liborem Fárovými  
1968 V říjnu odchází přes Vídeň do Kanady  
1968-73

Pět let žije v Kanadě.Živí se manuální prací,též jako technik ve fotografických laboratořích.

Pracuje na fotografických projektech zachycujících nákupní střediska Montrealu /1971-73/, na tuto práci získává několik uměleckých stipendií. Vystavuje své práce v Optica Gallery .

Pocit vnitřní svobody jej vede k úvahám o návratu do Ostravy.
 
1973 Návrat /18.prosince/ domů přes Paříž a Londýn.  
1974-75 Pracuje na tři směny v Nové Huti u nakládky válcovaného materiálu, fotografuje Ostravu.  
1975-84

Pracuje jako kulisák v divadle Petra Bezruče v Ostravě. Žení se s divadelní výtvarnicí

Martou Roszkopfovou
 
1984 - 94

Po přijetí do Fondu výtvarných umělců pracuje jako fotograf ve svobodném povolání.

Fotografuje divadlo, vytváří pohlednice aj.
 
1986 Vycházejí mu dvě fotografické publikace o Ostravě.  
1991 Získává cenu nadace Mother Jones v San Franciscu . Cesta do USA.  
1993 Vychází jeho publikace o pražské Malé Straně.  
1993-94 Učí externě fotografii na Pedagogické Fakultě Ostravské univerzity.  
1994 Přijímá nabídku učit o fotografickém dokumentu na katedře fotografie pražské FAMU.  
1995 Vychází mu třetí fotografická publikace o Ostravě / ve spolupráci s básníkem J.Žilou/ .  
2002 Monografie V.K. v edici FOTOTORST /text J.Cieslar/ .  
   
 

Autorské výstavy z fotografií V.K. se konaly v evropských i amerických městech. Poslední domácí výstava byla v Boskovicích v roce 2003.

 
     
Zastoupení ve sbírkách:

Art Institute of Chicago, Chicago

International Centre of Photography, New York

Maison Européenne de la Photographie, Paříž

Musée de l´Photographie, Lausanne

Moravská Galerie v Brně, Brno

Uměleckoprůmyslové museum, Praha

Museum Ludwig, Kolín nad Rýnem

Museum of Fine Arts, Houston

Slezské muzeum, Opava

Victoria and Albert Museum, Londýn

National Film Board of Canada, Otava

Yale University, New Heaven
 
     
   
Publikace autorské:

D.Mrázková: Viktor Kolář, Profil, Ostrava 1986

Viktor Kolář: Baník Ostrava, Ex posé, Berlin 1986

V.Kolář: Malá Strana, Kocher & Kocher, Praha 1993

V.Kolář-J.Žila: Ostrava-obležené město, SFINGA , Ostrava 1995

J.Cieslar: Viktor Kolář, TORST, Praha 2002